Tuis 2017-05-29T09:19:02+00:00
Lees Meer
Maak ‘n Donasie
Raak Betrokke
Besoek Ondernemings

STATISTIEKE

Hier volg opgedateerde statistieke van die projekte waarmee ons besig is, sowel as die benodighede wat ons het om die projekte te voltooi of om verder te vat.

180

Die hoeveelheid mense wat in sommige van die kampe een toilet en een bad moet deel.

RAAK BETROKKE
20%

Die persentasie van kinders wat in die armoede dit verby graad 10 gaan maak.

RAAK BETROKKE
3 uit 10

Hoeveelheid kinders wat geensins kos by die huis kry nie.

RAAK BETROKKE
5%

Persentasie van blankes wat werk sal kry nadat hulle so verval het.

RAAK BETROKKE